Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Effektivare rapportering av byggverksamhet

17 mars 2015
Både Skatteverket och SCB vill ha information från kommunen när ett bygglov eller ett startbesked beviljats. Foto: Ulf Söderlund
Automatiserad rapportering av pågående byggverksamhet från byggnadsnämnd till myndigheter kan bli lönsamt för bägge parter.
Sveriges kommuner har skyldighet att löpande rapportera både till Skatteverket och Statistiska centralbyrån, SCB, om pågående byggverksamhet. I dag sker en stor del av arbetet manuellt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Dataleveranser från kommunerna

Den tekniska specifikationen SIS-TS 637010:2014 tar upp leveranser av data från kommunerna till Skatteverket vid beslut om startbesked för:

 • ny- eller tillbyggnad
 • inredning av ytterligare bostad eller lokal
 • ändrad användning
 • rivning.

Skatteverket ska även informeras om beslut om beviljat rivningslov

Leveranser till SCB ska göras vid beslut om:

 • beviljat bygglov för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked för ny- eller tillbyggnad
 • slutbesked och interimistiskt slutbesked för ny- eller tillbyggnad
 • startbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • slutbesked om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning
 • beviljat rivningslov
 • startbesked vid rivning.

SCB ska även få information vid anmälan om eller vid beslut om beviljat bygglov om inredning av ytterligare bostad eller lokal eller om ändrad användning.

XML

XML står för Extensible Markup Language. Målet med XML är att utföra uppgifter som HTML inte klarar. XML passar till många områden som till exempel:

 • ordbehandlings- och kalkylprogram
 • databaser
 • ekonomisystem.

XML är tänkt att vara helt oberoende av hård- och mjukvara.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne