Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning om transportskydd

13 maj 2015
"Transportskydd" är en ny vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med information om reglerna för transportskydd, vid transport av farligt gods på väg och järnväg.

Förutom information om aktuella regler innehåller vägledningen också tips, råd och exempel på saker som kan vara bra att tänka på i arbetet med ett transportskydd.

Områden som tas upp är bland annat; utbildning av personal, skyddsplan, informationssäkerhet, hotbilder och hur man kan göra för att identifiera och beskriva de risker som finns för stöld eller angrepp på det farliga godset.

Vägledningen ges ut av MSB och kan laddas ner på länken intill. 

 

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne