Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Systemgränser diskuteras inför nya NNE-krav

5 juni 2015
Flera nya rapporter ifrågasätter systemgränserna i Boverkets byggregler i samband med att nya regler för nära-noll-energibyggnader ska tas fram.
Idag utgörs energikraven i byggreglerna av så kallad köpt energi, det vill säga den energi som varje år levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Denna systemgräns ifrågasätts i tre olika rapporter och förslag på andra systemgränser presenteras.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Kort om NNE

Enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU) ska alla nya byggnader snart vara så kallade NNE-byggnader, vilket innebär att byggnaderna ska ha en energianvändning som går mot nära-noll.

Boverket och Energimyndigheten arbetar just nu med att utvärdera befintliga och nya lågenergibyggnader samt ta fram förslag på hur energikraven för NNE-byggnader ska se ut. Senast i juni 2015 ska de redovisa sitt arbete till Näringsdepartementet.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne