Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lekfull trädgård prisad

25 juni 2015
Amanda Jansson driver den Magiska trädgården i Nacka där barn i alla åldrar får leka och bygga. Foto: Kvarnholmen
I en av Stockholms mest intensiva byggplatser har Amanda Larsson skapat en refug för kreativitet, lek och fantasi. Något hon nu prisats för.

Stadsmiljöpriset som tidigare kallades Stockholmspriset, har funnits sedan 1986. De första åren gick priset till idéer för Stockholms förskönande och förbättrande. Sedan 1995 delas priset ut till projekt som blivit genomförda.

I år är det Amanda Larsson som har fått det ärofyllda priset. Amanda Larsson samlar in barnens åsikter om hur staden kan bli mer "lekbar" och försöker få politiker, stadsplanerare och arkitekter att ta barnens perspektiv i beaktande när de planerar och bygger. I dag har barnen inte något att säga till om när framtidens stad planeras, menar Amanda Larsson. Det vill hon ändra på.

Ett utdrag ur juryns motivering:

"Handelskammarens Stadsmiljöpris går i år till barnens magiska fe Amanda Larsson. Med sina initiativ för en lekvänligare värld har hon gett många människor en roligare barndom, samtidigt som hon med oförtröttlig energi pekat ut bristen på verkligt stimulerande miljöer i dagens stadsbyggande.

I en av Stockholms mest intensiva byggplatser, Kvarnholmen i Nacka, har hon med sin "magiska trädgård" skapat en refug för kreativitet, lek och fantasi. Handelskammaren vill med årets pris uppmärksamma såväl Amanda Larssons insatser som behovet av att se till barnens längtan efter att få upptäcka en spännande värld".

FAKTA Om priset

Handelskammarens stadsmiljöpris belönar projekt som på bästa sätt bidragit till förskönande eller förbättring av Stockholms stadsmiljö. Insatsen kan vara av återställande, bevarande, förnyande eller på annat sätt förändrande karaktär och gälla en miljö, inom- eller utomhus, som är tillgänglig för allmänheten.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne