Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bestämmelse om fjärrvärmerör tillbakadragen

2 juni 2015
Efter synpunkter från Arbetsmiljöverket har Svensk Fjärrvärme tillfälligt dragit tillbaka sin tekniska bestämmelse om Anborrning, D:217.

I mars gav Svensk Fjärrvärme ut en ny teknisk bestämmelse med råd och anvisningar om hur metoden anborrning, som används för att göra avstick på befintliga fjärrvärmenät, kan utföras utan krav på certifiering.

Nu har Svensk Fjärrvärme dragit tillbaka bestämmelsen. Orsaken är att Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på formuleringen kring ansökan om dispens på ingrepp på trycksatt anordning.

Svensk Fjärrvärme arbetar nu med att formulera om bestämmelsen. De kommer att ge ut en uppdaterad bestämmelse så snart den är granskad och godkänd.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne