Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Samordning är nyckeln till framgång

30 januari 2015
Tydligt ansvarstagande och bättre kommunikation skulle kunna öka användningen av rationella isoleringslösningar, menar rapportförfattarna för slutetapp två av TURIK. Foto: Gautier Willaume / Mostphotos
Otydlig ansvarsfördelning och samordningsbrister sänker användandet av rationella system för isolering vid renovering. God kommunikation har visat sig vara minst lika viktigt som de tekniska lösningarna.
Energimyndigheten och Bebo finansierar sedan 2010 utvecklingsprojektet TURIK, ”Teknikupphandling av rationell isolering av ytterväggar och fasader för befintliga flerbostadshus”. Projektet syftar till att få en marknadsdriven utveckling av rationella lösningar för förbättrad energiprestanda i klimatskärmen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Rationell isolering

Rationell isolering står här för byggelement och system som ska kunna produceras och monteras på ett effektivt, rationellt sätt. De ska vara kostnadseffektiva och ha en låg miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Vidare ska de vara beständiga, vilket innebär lågt underhållsbehov och med låg risk för skador.

De viktigaste parametrarna för fastighetsägares val av lösning vid en fasadrenovering har visats sig vara enkel montering, låga kostnader, varaktighet och minskning av energiförbrukningen.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne