Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt krav på utredning för energiproduktion

21 januari 2015
Bestämmelserna om krav på kostnads-nyttoanalys ska främja en effektiv energiförsörjning. Foto: Anders Wester
Fjärrvärmeföretag och industrier ska göra en kostnads-nyttoanalys om spillvärmepotential då de planerar en ny anläggning för energiproduktion. I en ny föreskrift förtydligas kravet.
Den första juni 2014 trädde en ny lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet i kraft. Enligt lagen ska möjligheten för användning av högeffektiv kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla och spillvärme från industrin utredas vid planeringen av:

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Mer om lagen

Lagen om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet (SFS 2014:268) är en del av genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv, som har det övergripande syftet att säkerställa energieffektiviseringsmålet på 20 procent till år 2020.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne