Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Föreskrifter om arbete i slutna utrymmen upphävs

20 januari 2015
Flera föreskrifter som behandlar arbete i slutna utrymmen där det finns risk för brand, explosion, förgiftning eller kvävning har upphört att gälla. Detta då kraven numera finns i andra föreskrifter.
Sedan den första januari i år har följande tre föreskrifter upphört att gälla: AFS 1984:15 Avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål på vissa behållare.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om författningarna

Författningarna AFS 1984:15 avloppsanläggningar, AFS 1993:3 Allmänna råd om Arbete i slutet utrymme och AFS 1985:10 Manhål har upphävts. Det som de upphävda författningarna behandlar täcks in av nedanstående föreskrifter

  • systematiskt arbetsmiljöarbete
  • arbetsplatsens utformning
  • kemiska arbetsmiljörisker
  • mikrobiologiska arbetsmiljörisker
  • medicinska kontroller i arbetslivet
  • användning av personlig skyddsutrustning

 

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne