Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Energiåtervinning ur spillvatten nu möjligt

20 februari 2015
Roland Jonsson, energichef på HSB Riksförbund, presenterade projektet ”Värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus” på ett välbesökt seminarium i Stockholm. Foto: Louise Rosén
Intresset och möjligheterna att återvinna energi ur spillvatten växer. Nu har slutrapporten för den första etappen i BeBo:s teknikutvecklingsprojekt presenterats.
I jakten på energisnålare hus blir det alltmer intressant att se över energianvändningen för uppvärmning av varmvatten. Genom att återvinna energi ur spillvattnet i befintliga eller nya hus och använda denna energi för att förvärma tappvarmvattnet kan andelen köpt energi minska.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

På seminariet visade Lasse Törnqvist på Recalor, sin prototyp på en svensk golvbrunnsvärmeväxlare. – Den kommer att kosta under femtusen kronor när den är färdig, sa han.
FAKTA Bakgrund

BeBo startade år 2013 en teknikupphandling för värmeåtervinning ur spillvatten, för att öka kunskapen och utbudet av effektiva systemlösningar. Upphandlingen avbröts dock under 2014 eftersom det kom in för få anbud som klarade de ställda kraven.

Eftersom det fanns intressanta anbud att titta närmare på beslöt man att omvandla teknikupphandlingen till ett teknikutvecklingsprojekt där man även skulle följa upp befintliga installationer och arbeta för att få med fler aktörer.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne