Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya myndighetsinstruktioner

31 augusti 2015
Regeringen har nu utfärdat nya myndighetsinstruktioner för Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten. De innehåller information om ansvarsområden och ledningsform och gäller från och med 1 september 2015.

Av ändringarna framgår att Konkurrensverket även i fortsättningen är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.

Den nya Upphandlingsmyndigheten tar över det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter.

I instruktionerna för myndigheterna framgår det att det ska finnas en särskild samverkan mellan dem.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne