Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt forskningsprogram inom värme och kyla

27 april 2015
EFFSYS Expand är ett forskningsprogram inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager. Foto: Louise Rosén
Elva projekt har beviljats stöd i det nya forskningsprogrammet Effsys Expand, som Energimyndigheten genomför tillsammans med Svenska Kyl och Värmepumpföreningen.

I december öppnades den första utlysningen i det nya forskningsprogrammet EFFSYS Expand. Nu har Energimyndigheten meddelat att de har beviljat elva av de 27 ansökningar som kommit in. Följande projekt är några av de som beviljats:

  • Utveckling av effektivare indirekta luftvärmepumpar
  • Köldmedier med låga växthuseffekter
  • Morgondagens energieffektiva livsmedelsbutik
  • Effektivare avfrostning av luftberörda förångare
  • Absorptionsprocess med energilagring
  • Vidareutveckling av värmepumpssystem för Nära-Noll-Energi-hus

Utlysning nummer två pågår

En andra utlysning öppnades i början av april. Projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden välkomnas. Projekten ska vara inriktade mot teknikområde värmepumpar, kyla samt värme- och kyllager.

Syftet med utlysningen är att med forskning, utveckling och innovation bidra till samhällets och omvärldens omställning till en mer resurseffektiv och hållbar energianvändning där naturvärme samt kyla blir alltmer vanliga inslag. Sista ansökningsdag är den 25 maj i år.FAKTA Om programmet

EFFSYS EXPAND är ett forskningsprogram där industrin, högskolor och statens energimyndighet samverkar för forskning, utveckling och innovation inom resurseffektiva kyl- och värmepumpsystem samt kyl- och värmelager.

Programmets totala budget uppgår till 96 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 48 miljoner kronor. Programmet löper över tidsperioden 2014-09-01 till 2018-09-01.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne