Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Effektivare miljöarbete med ny myndighet

13 april 2015
Som ett led i att nå regeringens miljömål föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet, Miljöinspektionen, bildas. Foto: MostPhotos
För att tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning ska bli mer effektivt föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet – Miljöinspektionen, MI, ska bildas.
Den nya myndigheten föreslås ta hand om tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning som idag utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Länsstyrelserna behåller den operativa tillsynen enligt 7-8 kapitlet i miljöbalken men läggs under MI. Alla centrala myndigheters ansvar för att tillsynsvägleda kommunernas operativa miljötillsyn samlas också hos MI.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Om utredningen

Förra regeringen tillsatte Miljömyndighetsutredningen med uppdraget att granska effektiviteten i regeringens styrning inom miljöpolitiken, tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning samt analys uppföljning och utvärdering.

Man har bland annat sett över verksamheterna vid Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten och Forskningsrådet för miljö, samhällsbyggnad.

Utredningen har också granskat stiftelserna Stockholm Environment Institute (SEI), IVL Svenska miljöinstitutet, Mistra, Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (SIIIEE) samt bolaget IVL.

Slutbetänkandet ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)” lämnades i slutet av mars till regeringen.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne