Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Riksintressen kontra bostadsbyggande

9 september 2014
Den unika tidigmedeltida muromgärdad staden Visby har kulturmiljövärden av riksintresse: Foto: Ulf Söderlund
Riksintressen utgör i dag inget större hinder för bostadsbyggande. Det framgår av riksintresseutredningens första delbetänkande som överlämnats till regeringen.
Riksintresseutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande, och i sådant fall orsakerna till detta. Utredningen har nu lämnat ett delbetänkande där den konstaterat att det för närvarande finns andra hinder för angeläget bostadsbyggande som är betydligt större än de hinder som beror på förekomst av riksintressen. I de flesta kommuner med behov av fler bostäder finns det en planreserv med byggklara detaljplaner. I sådana planer utgör omr

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Riksintresseutredningen leds av Elisabet Falemo, Generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
FAKTA Riksintressen

Områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som riksintresse. Det kan vara områden som innehåller unika natur- eller kulturvärden eller områden som är viktiga för exploatering för till exempel vägar eller vindkraft.

Syftet med att utse ett område till riksintresse är att skydda det mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som föranledde att det utsågs till riksintresse.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne