Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Oklart kring á-pris och timpris

11 september 2014
Det är viktigt att precisera vilka kostnader som ingår i ett överenskommet timpris. Foto: Mocity
Byggandets kontaktkommitté, BKK, har förtydligat vad det är för skillnad på ett á-pris och ett timpris i entreprenadavtal där parterna tillämpar AB 04 eller ABT 06.
I samband med entreprenadavtal tillämpas många gånger begreppen á-pris och timpris utan att innebörden är tydligt definierad. Då det finns oklarheter kring begreppen och dess användning har BBK i "Förtydligande 4" förklarat dessa. Begreppet á-pris är definierat i begreppsbestämningarna i AB/ABT som ett ”pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete”. Timpris är inte definierat i AB/ABT. Begreppet återfinns inte heller i standardavtalen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA AB 04 och ABT 06

AB 04 står för Allmänna bestämmelser avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

ABT 06 står för Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne