Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förstå BBR bättre

22 september 2014
Läsanvisningarna till BBR i PBL kunskapsbanken gör det lättare ett tolka reglerna. Illustration: Boverket
Boverket har kompletterat sin digitala vägledning för plan- och bygglagen, PBL kunskapsbanken, med läsanvisningar till verkets byggregler, BBR.

Boverkets byggregler, BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. BBR gäller bland annat när man uppför eller ändrar en byggnad

Nu har Boverket publicerat läsanvisningar till BBR. Dessa innehåller både information om regler om byggande i stort och information om just Boverkets byggregler, BBR. Syftet är att:

  • öka förståelsen för reglerna
  • förklara varför reglerna finns
  • sätta in reglerna i ett sammanhang.

Att läsa BBR

Läsanvisningarna inleds med en förklaring hur man ska läsa BBR och hur reglerna är uppdelade. Här beskrivs också hur BBR betecknas när det sker förändringar samt hur man hänvisar till BBR.

Avsnitt 1 till och med 9

De olika avsnitten, 1 – 9 inleds med en allmän beskrivning av avsnittets innehåll. Här finns även en länk till aktuellt avsnitt av BBR i pdf-format. Till de flesta innehållsbeskrivningarna finns även ett gult fält som heter ”Veta mer”. Det innehåller länkar till ytterligare relevant information på både Boverkets webbplats och på externa webbplatser. Det kan vara information från både myndigheter och organisationer.

Varje avsnitt i läsanvisningarna är underindelat. Här har Boverket gjort lite olika på olika avsnitt. Avsnitten 3, 5 och 6 är underindelade med numrering på samma sätt som själva BBR. Övriga avsnitt har en friare underindelning.

– Så var det i den tryckta regelsamlingen 2012, där läsanvisningar ingick. De ändringar som har gjorts i läsanvisningarna till halvårsskiftet var uppdateringar, inte något nytt upplägg i texterna, säger Cathrine Engström på Boverket.

Konsekvensutredningar

I de flesta gula fälten ”Veta mer” finns länkar till de konsekvensutredningar som tas fram varje gång BBR ändras. Dessa är en bra källa till mer information om reglerna. I konsekvensutredningen finns:

  • beskrivningar av de ändringar som görs
  • motiv till varför ändringarna görs
  • beskrivning av ändringarnas olika konsekvenser.

Inte regler

Boverket påpekar att läsanvisningarna inte är några regler. De innehåller endast bakgrundsinformation.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne