Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fler åtgärder kan slippa bygglov

19 september 2014
Bostadsministern vill att Boverket ska undersöka om inte balkonger ska kunna undantas från bygglovplikt. Foto: Ulf Söderlund
Så sent som i juni överlämnade Boverket en rapport till bostadsministern där man avrådde från att bygglovbefria fler åtgärder den närmaste tiden. Nu har verket ändå fått i uppdrag av regeringen att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov.
Bostadsminister Stefan Attefall anser att kraven på bygglov i plan- och bygglagen, PBL, inte bör vara mer långtgående än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelse och bebyggda miljöer utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Lättnader i bygglovplikten som införts tidigare år har utfallit väl, anser bostadsministern. Han har därför gett Boverket i uppdrag att överväga om det kan införas ytterligare lättnader i kravet på bygglov, utöver de som har beslutat

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne