Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ingen kontrollansvarig vid flytt av enkla byggnader

8 oktober 2014
Den första juli 2014 togs kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad bort ur plan- och bygglagen. Samtidigt ändrades plan- och byggförordningen så att det inte längre behövs någon kontrollansvarig vid flytt av vare sig en eller flera enkla byggnader.
I plan- och byggförordningen, PBF, har paragraf fem i sjunde kapitlet kompletterats med en ny punkt fyra som anger att kontrollansvarig inte krävs för att flytta en eller flera enkla byggnader, om inte byggnadsnämnden beslutar annorlunda. Slopande av kravet på kontrollansvarig är en följd av att kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad tagits bort ur plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden kan dock fortsättningsvis:

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Ofta krävs varken tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig vid flyttning av en enkel byggnad. Foto: Anders Wester
FAKTA Enkla byggnader

Exempel på enkla byggnader:

  • en byggnadsmodul
  • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund
  • en byggnad som innehåller våtrum, om hela byggnaden kan flyttas som en volym.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne