Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fel att kräva teknisk lösning i startbesked

23 oktober 2014
Mark- och miljööverdomstolen anser att det var fel att kräva en viss teknisk lösning för utrymning som villkor i ett startbesked. Foto: Svensk Byggtjänst
En byggnadsnämnd hade i startbesked angett som villkor att vissa av utrymningsvägarna vid brand skulle utformas på ett speciellt sätt. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ansåg att nämnden i stället skulle ha vägrat startbesked.
I sin dom i mål P8468-13 konstaterar MÖD att i ett startbesked ställa som villkor att en specifik teknisk lösning ska användas inte står i överensstämmelse med plan- och bygglagen, PBL. I det aktuella fallet ansåg en byggnadsnämnd att en lösning för utrymning som byggherren hade tänkt sig inte uppfyllde PBLs krav. Nämnden gav därför startbesked, men med villkoret att utrymning från ett plan i byggnaden skulle lösas med ett utförande som brandförsvaret förordade.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne