Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Provning av trämaterials beständighet

24 november 2014
Översiktsbild över provningen på SPs försöksfält i Borås. Foto: SP
Tryckimpregnerat virke i klass NTR/AB och trä-plastkompositer har bättre motstånd mot mögeltillväxt än acetylerat trä och trä ytbehandlat med kiselbaserade preparat. Det framgår av en studie gjord inom WoodBuild.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har i ett projekt inom Woodbuild provat olika trämaterials och träbehandlingars resistens mot mikrobiell påväxt vid exponering utomhus. I första hand har man velat se hur olika material/behandlingar klarar sig mot mikrobiell påväxt under en relativt kortvarig utomhusexponering före inbyggnad.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Jöran Jermer, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Foto: SP
FAKTA WoodBuild

Forskningsprogrammet WoodBuild drevs under 2008 - 2013 av SP och Lunds Tekniska Högskola i samverkan med ett femtontal företag och med stöd från VINNOVA. Den övergripande målsättningen var att öka kunskaperna samt att sprida kunnande och kompetens om fuktsäkert och, från beständighetssynpunkt, hållbart träbyggande till byggindustrin genom framtagande av ny kunskap som ökar förståelsen för sambandet mellan klimatexponering och trämaterialets resistens mot biologiska angrepp.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne