Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förslag ute på remiss om friyta för barn

13 november 2014
Boverket har tagit fram ett förslag på en vägledning samt ett förslag till allmänna råd för barns och ungas utemiljö. Dessa förslag är nu ute på remiss och Boverket vill ha in synpunkter på förslagen senast den 5 december 2014.
I plan- och bygglagen, PBL, ställs krav på att det ska finnas tillgång till tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse vid bland annat skolor och förskolor. I dag skiljer det mycket mellan vad som är tillräcklig friyta lämplig för lek och utevistelse och vad som, i praktiken, tolkas som tillräcklig friyta enligt PBL. Det är inte helt ovanligt att barn i förskolan inte har en egen gård att vistas på utan får gå eller bussas till parker.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Grönska bidrar till att barn vistas mer utomhus, vilket i sin tur påverkar deras hälsa. Foto: Ulf Söderlund
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne