Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Beskrivning av miljösamordnarens uppdrag

21 november 2014
En miljösamordnare är beställarens oberoende rådgivare som ska säkerställa att uppställda mål och krav på hållbart byggande uppfylls i ett byggprojekt. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har nu gett ut en uppdragsbeskrivning för miljösamordnarens arbete.
Det är viktigt att byggherren redan i programfasen börja arbetet med att formulera miljömålen och ange ambitionsnivån för det planerade projektet. Det kan till exempel vara att byggnaden ska miljöcertifieras på en viss nivå i ett miljöcertifieringssystem. För att ge byggherren stöd att uppnå sin ambitionsnivå kan en miljösamordnare anlitas. Denne bör vara direkt underställd byggherren och ingå i projektet från tidigt programskede till tidpunkten för godkänd slutbesiktning.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Miljösamordnarens uppdrag har tagits fram av Svensk Byggtjänst i samarbete med STD. Foto: Svensk Byggtjänst
FAKTA Precisering av konsultuppdrag

År 1996 publicerade Arkitekt- och Ingenjörsföretagen en serie skrifter för att underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll, kvalitet och omfattning vid upphandling av olika typer av tjänster. Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen har därefter bearbetat och utvecklat serien.

I serien ingår följande titlar:

  • Leda byggprojekt
  • Arkitektens uppdrag
  • Installationskonsultens uppdrag EL
  • Installationskonsultens uppdrag VVS
  • Byggkonstruktörens uppdrag
  • Geokonsultens uppdrag
  • Miljösamordnarens uppdrag
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne