Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så fasas köldmedierna ut

10 mars 2014
Under många år har den totala användningen av CFC, HCFC och HFC minskat och den ligger nu strax under tusen ton i Sverige. Källa: Produktregistret, KemI.
CFC, HCFC och HFC är olika typer av köldmedier som har fått en utbredd användning för att de fungerar bra ur teknisk synpunkt. Men de har en negativ miljöpåverkan och håller därför på att fasas ut.
Svensk Byggtjänst:s konsulter får många kundfrågor om användning av köldmedier i installationer i byggnader. Frågorna handlar främst om utfasningen av CFC, HCFC och HFC, vad som gäller och hur användningen ser ut idag.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Mer om köldmedier

CFC och HCFC bryter ned ozonskiktet, det gör inte HFC men de bidrar till växthuseffekten. Möjliga alternativ till dessa köldmedier är vatten, ammoniak, kolväten som propan och isobutan samt koldioxid. I vissa fall kan fjärrkyla installeras och ersätta flera mindre kylanläggningar som innehåller köldmedier.

  • CFC (klorfluorkarboner) kan t.ex. vara R11, R12, R113, R114, R115, R500, R502.
  • HCFC (klorerade fluorkolväten) kan t.ex. vara R22, R123, R124, R141b, R142b.
  • HFC (fluorkolväten) kan t.ex. vara R23, R32, R125, R134a, R143a, R152a, R404a.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne