Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Proposition om uthyrning av bostadsrätter

20 mars 2014
Efter några olika turer har nu Justitiedepartementet överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på generösare regler för den bostadsrättshavare som vill hyra ut sin bostad.
Genom att göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt i andra hand ska de bostäder som finns användas i större utsträckning än i dag. I proposition 2013/14:142 föreslår Justitiedepartementet att synen på bostadsrättshavarens skäl för att hyra ut sin lägenhet i andra hand ska vara mer generös än i dag. Bostadsrättsföreningar ska också få rätt att ta ut en särskild avgift av en bostadsrättshavare som hyr ut sin lägenhet. Den avgiften ska ersätta föreningen för sådana merkostnader som en upplåtelse

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Regeringen föreslår regler som gör det enklare att hyra ut en bostadsrätt. Foto: Ulf Söderlund
FAKTA Ett steg närmare generösare regler

I budgetpropositionen för år 2013 lade regeringen fram flera förslag som syftade till att privatpersoners uthyrning av bostäder skulle öka. Bland annat föreslogs en ändring av regeln om bostadsrättshavares rätt att hyra ut sin lägenhet. Den gången sa riksdagen nej till denna del i förslaget och tyckte att regeringen skulle se över frågan ytterligare. Justitiedepartementet utarbetade då en promemoria med ett nytt förslag på ändrade regler. Promemorian har remissbehandlats och det lagförslag som togs fram och nu presenterats i proposition 2013/14:142 har även granskats av Lagrådet som lämnade förslagen utan erinran.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne