Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förslag att avskaffa byggfelsförsäkringen

11 mars 2014
Regeringen har nu överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på att lagen om byggfelsförsäkring upphävs. Kravet på färdigställandeskydd justeras och blir kvar i en egen lag.
I proposition 2013/14:125 föreslår regeringen att lagen om byggfelsförsäkring upphävs och att den obligatoriska byggfelsförsäkringen vid bostadsbyggande tas bort. Försäkringen har varit dyr för byggherren men gett lite tillbaka när det uppstått problem. Det har varit upp till den som drabbas av en skada att visa att skadan omfattas av byggfelsförsäkringen, vilket varit svårt. Det har dessutom funnits mängder av undantag när försäkringen inte har gällt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Krav på färdigställandeskydd ska även i fortsättningen tillämpas när en näringsidkare uppför ett småhus åt en konsument. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne