Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Samordning ger billigare fastighetsbildning

13 maj 2014
Riksdagen har beslutat om ett antal lagändringar som ska göra att handläggningen av lantmäteriförrättningar blir enklare och effektivare, och därigenom billigare.
En lantmäteriförrättning innebär att man skapar en ny fastighet eller ändrar en befintlig fastighets utbredning. Det kan också innebära att en gemensamhetsanläggning inrättas eller att ett utrymme skapas inom en fastighet för att dra fram ledningar. En lantmäteriförrättning avgör dock inte vad som är tillåten markanvändning, det avgörs av andra myndigheter.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Upprinnelsen till den nu beslutade förändringen är en skrivelse från Lantmäteriet och dåvarande Svenska Kommunförbundet till Justitiedepartementet i oktober 1996. Foto: Linda Alfvegren
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne