Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Temasida om riksintressen

8 januari 2014
Riksintressen ska beaktas i den kommunala planläggningen. Som stöd i planeringsarbetet har Boverket kompletterat PBL-kunskapsbanken med en temasida om riksintressen.
Kommunernas fysiska planering påverkar hur samhället förändras i tid och rum. I den fysiska planeringen kan geografiska områden som är av nationell betydelse pekas ut som riksintresse. Hänsyn ska också tas till områden som redan är utpekade. I dag är större geografiska områden som utgör riksintresse inskrivna i lagtexten, i fjärde kapitlet i miljöbalken.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Broschyren "Riksintressen - nationella värden och möjligheter". Foto: Sören Wibeck /IBL Bildbyrå.
FAKTA Lagar

Riksintressen har koppling till 13 olika lagar:

 • Lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
 • Väglagen (1971:948)
 • Lagen (1978:160) om vissa rörledningar
 • Lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn
 • Lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter
 • Minerallagen (1991:45)
 • Lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • Lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
 • Ellagen (1997:857)
 • Naturgaslagen (2005:403)
 • Luftfartslagen (2010:500)
 • Plan- och bygglagen (2010:900)
 • Miljöbalken (1998:808).
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne