Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Utredning avseende riksintressen tillsatt

17 februari 2014
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, speciellt bestämmelserna om riksintressen.
Dagens hushållningsbestämmelser har sitt ursprung i den fysiska riksplaneringen som inleddes på 1960-talet. Regeringen tycker nu att det är dags att se över de bestämmelserna och har därför gett Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo i uppdrag att göra en översyn av dessa. Tyngdpunkten i översynen ska ligga vid bestämmelserna om riksintressen i miljöbalkens tredje kapitel och utredningen får därför namnet Riksintresseutredningen (M 2014:01).

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Elsäkerhetsverkets generaldirektör Elisabet Falemo ska utreda om dagens system med riksintressen kan vara ett hinder för angeläget bostadsbyggande. Foto: Elsäkerhetsverket.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne