Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Inget obligatoriskt krav på IMD

21 februari 2014
Regeringen backar om krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten, IMD. I en lagrådsremiss ändrar de tidigare förslag på obligatorisk mätning till när det är kostnadseffektivt.
I början av februari presenterade regeringen en lagrådsremiss om hur de vill att energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Kraftfull kritik ligger bakom regeringens ändrade syn på individuell mätning av värme. Foto: Anders Wester
FAKTA Om energieffektiviseringsdirektivet

EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska både säkerställa att energieffektiviseringsmålet om 20 procent till år 2020 uppfylls och ge verktyg för mer energieffektivisering efter år 2020. Direktivet beslutades i slutet av 2012 och ska senast i juni i år vara infört i den svenska lagstiftningen.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne