Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Inga undantag för tillgänglighet

19 december 2014
Ett tekniskt egenskapskrav som diskuteras i Boverkets rapport är kravet på tillgänglig tröskel till hygienrum i bostadslägenheter. Foto: Ulf Söderlund
Boverket anser att det inte finns några skäl att införa ett undantag från de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet och användbarhet i plan- och bygglagen vid uppförande av studentbostäder med tidsbegränsat bygglov.
I våras fick Boverket i uppdrag av alliansregeringen att utreda behovet av lättnader i tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen (PBL) när studentbostäder byggs med tidsbegränsat bygglov. Uppdraget gällde enbart de tekniska egenskapskraven på tillgänglighet, inte utformningskraven. Nu har Boverket redovisat uppdraget till regeringen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Utformningskrav och tekniska egenskapskrav

I plan- och bygglagens kapitel 8 finns både utformningskrav på tillgänglighet och användbarhet som prövas i bygglovet: Det finns dessutom tekniska egenskapskrav på tillgänglighet och användbarhet som hanteras i samband med tekniska samråd och startbesked.

Tidsbegränsat bygglov

Regler om tidsbegränsat bygglov finns i plan- och bygglagens kapitel 9. Tidsbegränsat bygglov får ges för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar för lov enligt bland annat paragraferna 30-32 i plan- och bygglagens kapitel 9. I dessa paragrafer hänvisas till att uppfylla bland annat utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Ett tidsbegränsat bygglov får ges utan att uppfylla utformningskraven på tillgänglighet och användbarhet. Skrivningen "får ges" innebär att byggnadsnämnden ska bedöma lämpligheten i varje enskilt ärende om tidsbegränsat bygglov.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne