Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kulturmiljö upphäver detaljplan

29 augusti 2014
Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att upphäva en detaljplan i Uppsala därför att den enligt domstolens bedömning skulle innebära påtaglig skada för kulturmiljövårdens riksintresse Uppsala stad.
Uppsala kommun hade antagit en detaljplan för kvarteret Seminariet som bland annat gjorde det möjligt att uppföra 220 lägenheter inom området. Planen överklagades till länsstyrelsen, dels för att den riskerade att skada kulturmiljövårdens riksintresse, dels på grund av förfarandeskäl. Enligt klagande avvek planen från översiktsplanen och sådana avvikelser ska redovisas och motiveras i planärendet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Enligt mark- och miljööverdomstolen riskerade kommunens detaljplan att skada kulturmiljövårdens riksintressen. Illustration: Uppsala kommun
FAKTA Riksintresse för kulturmiljövården

Riksintressen för kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia från stenålder till nutid.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne