Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hyressättning på Kungsholmen

21 augusti 2014
Det geografiska läget får inte ha enskild betydelse vid hyressättning enligt beslut i Svea hovrätt. Foto:
Nu har beslut kommit från Svea hovrätt om hyressättning av lägenheter på Kungsholmen i Stockholm. När hyrorna skulle sättas 2012 kom parterna inte överens. Hyresvärden ville höja hyrorna i en fastighet med mellan 4 och 15 procent. Hyresgästerna gick med på 2,3 procent.
En fastighetsägare ville höja hyrorna med mellan 4 och 15 procent för sina lägenheter på Kungsholmen. Fastighetsägaren ansåg att det är efterfrågan på lägenheter och det geografiska läget som till stor del ska påverka hyran. Hyresgästerna gick till hyresnämnden då de tyckte att höjningen var för stor. De tyckte att 2,3 procent var en rimlig höjning. Hyresnämnden gav hyresgästerna rätt. Fastighetsägaren överklagade hyresnämndens beslut om hyressättningen till hovrätten eftersom han ansåg att

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Om Stockholmsmodellen

Stockholmsmodellen är en ny modell för hyressättning som förhandlades fram mellan 2008 och 2011. Idén var att modernisera hyressättningen och bedömningen av hyrorna skulle göras utifrån lägenhetens storlek, standard, fastighetsskötsel och läge. Från början var Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen med i förhandlingarna men nu har Hyresgästföreningen dragit sig ur. Hyresgästföreningen anser att om hyrorna ska höjas i ett område bör de sänkas i ett annat.

Tvist om hyran

Om det uppstår en tvist om hyran för bostadslägenhet ska hyran bestämmas, av hyresnämnden och hovrätten, med ledning av det så kallade bruksvärdessystemet. När en lägenhets bruksvärde ska bestämmas är jämförelser med hyran för andra lägenheter avgörande. Enligt 12 kapitlet 55 § i jordabalken (hyreslagen) ska hyran vid tvist fastställas till skäligt belopp. Utgångspunkten vid denna bedömning är att likvärdiga lägenheter ska ha likvärdig hyra.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne