Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fler småhus i storstadsregionerna

22 augusti 2014
Trots att många vill bo i småhus byggs det få sådana i förhållande till lägenheter i flerbostadshus. Foto: Ulf Söderlund
Trots att en majoritet av svenskarna vill bo i småhus byggs det väldigt få sådana, framför allt i storstadsregionerna. Regeringen har därför gett Boverket i uppdrag att ta reda på varför det är så samt hur småhusbyggandet i storstadsregionerna ska kunna öka.
Under de senaste åren har bostadsbyggandet i storstäderna varit inriktat på att förtäta staden och att bygga lägenheter i närheten till stadskärnorna. I storstadsområdena har bara cirka 16 procent av de nytillkomna bostäderna varit småhus, trots att undersökningar visar att sju av tio vill bo i villa eller radhus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Boverkets uppdrag

Frågor som behöver besvaras inom uppdraget är:

 • Hur ser behovet av småhus ut i storstadsregionerna?
 • Varför byggs det så få småhus i storstadsregionerna?
 • Finns det element i den kommunala markpolitiken, i planeringsprocessen, i regelverk eller på annat sätt, som motverkar byggandet av småhus?
 • Vilka åtgärder skulle kunna vara lämpliga att vidta för att svara upp mot behovsbilden?
 • Hur kan nya småhusområden blir en del av det urbana sammanhanget?
  • Vilka kvaliteter efterfrågas av dem som vill bo i småhus?
  • Vad ser människor framför sig när de säger att de vill bo i en urban miljö?
  • Vad består de positiva urbana värdena av?
  • Hur ser sambandet ut mellan olika boendeformer och tillgången till urbana samhällsfunktioner?
  • Vilka hinder finns för att tillgodose människors önskemål om att bo i småhus och samtidigt ha tillgång till urbana samhällsfunktioner inom ramen för en hållbar stadsutveckling?
 • Finns det tillgänglig mark som lämpar sig för småhusbyggande i storstadsregionernas olika delar?
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne