Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Den nya lovfriheten är inte helt fri

28 augusti 2014
De nya Attefallshusen är omgärdade av mer omfattande regler än de som gäller för exempelvis Friggebodar. Foto: Ulf Söderlund
Ett antal åtgärder blev bygglovbefriade den andra juli i år. De flesta av dessa åtgärder kräver dock startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas och att kommunen gett slutbesked innan byggnaden tas i bruk. Annars riskerar man att drabbas av byggnadssanktionsavgifter.
Regeringen har i plan- och byggförordningen förtydligat de regler för anmälan och kontrollansvarig som gäller för de åtgärder som blev bygglovbefriade den andra juli i år. Den som inte följer reglerna riskerar att drabbas av sanktionsavgifter.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Sanktionsarea

Enligt plan- och byggförordningens sjunde paragraf avses med sanktionsarea den area som i fråga om en lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller öppenarean eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne