Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Proposition om förutsägbara bullerregler

1 april 2014
Regeringen föreslår i en proposition att bullervärden ska redovisas vid planläggning och bygglovsprövning och att dessa värden även ska tillämpas vid tillsynsmyndighetens prövning enligt Miljöbalken.
Det finns ett stor behov av att bygga bostäder i tillväxtområden. I dag finns en osäkerhet om hur exempelvis trafikbuller ska hanteras vid planering och byggande. Även om det gjorts bedömningen enligt plan- och bygglagen att bostäder kan byggas utan att människors hälsa riskeras kan en separat prövning göras i efterhand utifrån bestämmelserna i miljöbalken. I proposition 2013/14:128, som har lämnats till riksdagen, föreslår regeringen därför att miljöbalkens och plan- och bygglagens regler om pr

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Mer förutsägbara bullerregler kan underlätta bostadsbyggande i tätort. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne