Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Förslag till justeringar i PBL

11 september 2013
Boverket tycker att det bör vara separata punkter i PBL för varsamhetsbestämmelser respektive skyddsbestämmelser. Foto: Ulf Söderlund.
Den nya plan- och bygglagen, SFS 2010:900, trädde i kraft 1 maj 2011. Boverket har nu, i en skrivelse till regeringen, föreslagit en del ändringar i lagen. I huvudsak handlar det om justeringar av bestämmelser som antingen blivit otydliga eller på annat sätt svåra att tillämpa.
Boverkets förslag till ändringar i plan- och bygglagen, PBL, redovisas i Socialdepartementets promemoria, S2013/4714/PBB. Ändringarna berör bland annat bestämmelserna om hänsyn till kulturhistoriska värden i bygglovhantering och i detaljplan samt bestämmelserna kring slutbesked.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne