Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ofarliga halter av bisfenol A

31 oktober 2013
Det är fritt fram att dricka vatten från de undersökta ledningarna. Foto: Ulf Söderlund.
Informationen om att det kan finnas bisfenol A i dricksvattnet när rören har renoverats med vissa plastmaterial har väckt stor uppmärksamhet och skapat oro. Nu går Livsmedelverket ut med information om att de uppmätta halterna av bisfenol A i de undersökta vattenledningarna är så låga att det inte är farligt att dricka vattnet.
Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen och Boverket har under åren 2012 och 2013 undersökt, och funnit, att det läcker ut bisfenol A från dricksvattenrör som renoverats genom så kallad relining. Nu konstaterar Livsmedelsverkets experter att de halter av bisfenol A som hittats i en undersökning av dricksvatten från renoverade rör är så låga att det inte är farligt att dricka vattnet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Dricka varmvatten?

Det är inte bara värden på bisfenol A som kan vara högre i varmvatten, även andra ämnen som till exempel koppar kan frigöras från varmvattenledningarna på grund av högre temperatur. Risken för tillväxt av bakterier är också större i varmvattenledningarna. Varmt kranvatten är primärt avsett att användas för andra hushållsändamål än dryck och matlagning och är av det skälet inte att betrakta som livsmedel i enskilda hushåll.

Vill man dricka varmt vatten rekommenderar Livsmedelsverket att man först tappar upp kallt vatten från kallvattenledningen och sedan värmer det till önskad temperatur.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne