Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Boverket tar fram vägledning för tillsyn

29 november 2013
Regeringen anser att kommunerna behöver bättre vägledning för sin tillsyn enligt PBL. Foto: Ulf Söderlund.
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning som stöd för byggnadsnämnderna vid tillämpning av bestämmelserna om tillsyn, ingripanden och påföljder enligt 11 kapitlet plan- och bygglagen (2010:900).
Redan i propositionen (prop. 2009/10:170, s. 330) till nya plan- och bygglagen, PBL, framhöll regeringen bland annat att tillsynen enligt PBL behövde stärkas. Av Boverkets tillsynsrapport för 2012 framgår att:

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne