Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lagrådsremiss om bostadsförsörjningsansvar

5 juni 2013
I en lagrådsremiss föreslås ändringar i lagen, SFS 2000:1383, om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, BFL. Ändringen innebär att innehållet och processen för att ta fram kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen preciseras.
Nytt i förslaget till ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn tas till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen.
Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in i plan- och bygglagen, PBL 2010:900, som ett sådant allmänt intresse som kommunerna ska främja bland annat vid planläggning.
I dessa sammanhang ska kommunernas riktlinjer för bostadsförsör

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne