Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

EI föreslår prisprövning av fjärrvärme

14 maj 2013
Energimarknadsinspektionen har föreslagit en prisförändringsprövning för fjärrvärme. Men EI verkar själv inte tro på förslaget och rekommenderar regeringen att utreda andra alternativ. Foto: Mikael Sjöberg
Energimarknadsinspektionen (EI) föreslår i en rapport till regeringen en modell för att pröva prisförändringar på fjärrvärmemarknaden. Modellen är tänkt att öka skyddet för fjärrvärmekunder, men har redan fått kritik.
Energimarknadsinspektionen har analyserat tre olika alternativ till prisförändringsprövning, och fastnat för ett av dessa:  Att fjärrvärmebolagens prisökningar begränsas utifrån vad som är en rimlig kostnadsutveckling.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Alternativ som EI valt bort

Prisförändringsprövning genom förhandling

Innebär att prisförändringen för en tidsperiod förhandlas mellan fjärrvärmeföretag och kund. Denna metod kan låta företaget och kunden inledningsvis förhandla utan inblandning från annan part.

Ett visst stöd skulle kunna formaliseras för att skapa goda förutsättningar för förhandlingarna, exempelvis riktlinjer och bestämmelser om hur förhandlingen ska gå till, formen för förhandlingen, när i tid den ska genomföras och standardiserad dokumentation av förhandlingen.

Kostnadsbaserad prisförändringsprövning

Medger en prisförändring som är avsedd att följa företagens individuella kostnadsförändring. Företaget ska med en kostnadsbaserad metod få täckning för sina kostnadsökningar. Risken är att framtida kostnadsökningar som är förenade med fjärrvärmeverksamheten därmed vältras över på kunderna.

De kostnader som prövningen grundar sig på innefattar företagets samtliga kostnader som avser rörelsen samt räntekostnader och avkastning.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne