Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

AMA-nytt VVS har kommit

12 juni 2013
Flera aktörer måste tidigt samarbeta för att isoleringen ska få plats. En noggrann projektering av isoleringen kan spara både pengar och energi. Foto: Thord Sköldekrans
AMA-nytt del 1 2013 rättar nya AMA och förklarar nyheterna. Trycktät blindnit måste inte längre användas vid don. Projektören får beskrivningstips om teknisk isolering.

I maj kom första numret av årets AMA-nytt ut. Informationsdelen handlar främst om nyheterna i AMA VVS & Kyl 12 som blev färdig i våras. Det finns bland annat en bra tabell som redovisar flera av nyheterna. En annan viktig del i AMA-nytt är några rättelser till AMA VVS & Kyl 12, läs om det i faktarutan till höger.

Viktigt att tömma köldmediesystem

Det finns flera andra intressanta artiklar i AMA-nytt. En av dem handlar om vikten av att köldmediesystemet töms ordentligt innan det fylls på nytt så att inte korrosion uppstår. Det är esteroljan, som används i systemet för att smörja kompressorn, som bildar syra om det reagerar med vatten. Syran bidrar i sin tur till att rörledningarna korroderar.

AMA beskriver hur evakueringen ska gå till och vilket tryck det ska vara.

Dimensionera teknisk isolering

En annan artikel beskriver hur viktigt det är att göra en noggrann projektering av den tekniska isoleringen. Dels för att uppfylla lagkrav, skydda människor och egendom vid brand, dels för att spara pengar och energi.

Projektören bör ha goda kunskaper om isoleringsteknik. Till sin hjälp finns det flera bra dimensioneringsprogram och tabeller. För beskrivningsarbetet är AMA och RA bra hjälpmedel men det är viktigt att tänka på några saker för att det inte ska bli fel.

Använd serietabellen på rätt sätt

Använd serietabellen AMA RB/1 på rätt sätt, det är inte ett dimensioneringshjälpmedel. Projektören ska först beräkna isolertjocklekar för respektive rördimension, sedan väljs den serie som bäst motsvarar tjocklekarna. I beskrivningen ska endast serienummer 1 till 8 anges. Alternativ A eller B beror på isolervarans värmekonduktivitet och ska väljas av entreprenören.

Mineralull måste CE-märkas

Teknisk isolering av mineralull omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14303:2009+A1:2013. Det innebär att produkterna lyder under byggproduktförordningen och måste CE-märkas från den 1 juli i år.

Tillverkarna ansvarar för detta men som projektör bör du se upp med att föreskriva produkter som inte är CE-märkta. Inget juridiskt händer men det visar att du inte hänger med vilket kan vara lite pinsamt.

Krav på trycktät blindnit är borta

I AMA VVS & Kyl 12 har kravet på att trycktät blindnit måste användas vid ventilationsmontage nära don, rens- och inspektionsluckor tagits bort. Anledningen är att branschen inte längre tycker att det är ett problem med rivskador vid rensning och rengöring.

Större delen av kravtexten under QLB.1 Metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt är lika tidigare. Vid monteringsarbete med nit eller skruv ska något av följande alternativ användas:

  • trycktät blindnit
  • penetrerande och gängpressande skruv
  • skruv med reducerande borrspets.

Det är bara reservationen i anslutning till don, rens- och inspektionsluckor som har utgått.

FAKTA Rättelser till AMA VVS & Kyl 12

Trots noggrant arbete har några felaktigheter smugit sig in i AMA VVS & Kyl 12 och RA VVS & Kyl 12. Rättning är gjorda i AMA-nytt beskrivningsdel samt i beskrivningsverktyget. Kom dock ihåg att rättningarna måste skrivas in i klartext i tekniska beskrivningen. Man kan inte göra en hänvisning till AMA-nytt.

PPD.261 Torkning och evakuering av rörledningar för köldmedium

I punkt tre i steg-för-steg beskrivningen har det blivigt en nolla för lite i evakueringstrycket. Trycket ska vara 200 Pa (a) eller lägre.

I beskrivningen kan man med stöd av företrädesregeln skriva:

Evakueringstryck i punkt 3 ska vara 200 Pa (a) eller lägre.

RBB Termisk isolering av rörledning

Kravet att om rörledning ska passera oisolerad genom vägg ska isolering avslutas ca 10 mm före vägg gäller inte längre. Denna formulering är borttagen på övriga ställen i AMA.

I beskrivningen skrivs:

Följande mening i AMA utgår: Om rörledning ska passera oisolerad genom vägg ska isolering avslutas cirka 10 mm före vägg.

LDV.16 Förkromning

Under denna rubrik finns det i RA en informativ text som säger att krombeläggningar som regel är 0,3-0,8 mm. Det ska vara 0,3-0,8 μm.

Eftersom detta är en informativ text i RA behöver ingen åtgärd göras i beskrivningen.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne