Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Revidering av HIN

8 februari 2013
Boverket vill införa krav på åtgärder i ljudmiljön ur tillgänglighetsperspektiv i verkets regler om enkelt avhjälpta hinder, HIN. Det framgår av den remiss som Boverket har lämnat ut.
Boverket planerar att revidera sina föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2011:13 HIN. För att få in synpunkter på förslaget till förändringar har verket lämnat ut en remiss som de vill ha svar på senast den 6 mars 2013. En stor del av de förändringar som föreslås är av språklig karaktär. Sedan HIN 1 började gälla 2003 har BBR reviderats. Bland annat gjordes en större översyn år 2008 av avsnitt 3 och 8, det vill säga de avsnitt där tillgänglighetskraven huvudsakligen finn

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Exempel på skylt att användas där hörselslinga, eller teleslinga, finns. Bild: HRF.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne