Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hårdare krav på F-gaser

16 januari 2013
Luft/luft-splittar får enligt förslaget inte längre levereras med köldmedium. De ska i stället levereras med skyddsgas och fyllas på plats.
Förslaget till ny förordning om f-gaser innehåller många nyheter. Förbud och utfasning väger tyngst men det handlar även om ett nytt certifierings- och utbildningsprogram, hårdare krav på förfyllda system med mera.
Förslaget till ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser) innehåller många nyheter och kommer helt klart att påverka branschen. De viktigaste förändringarna handlar om förbud och utfasning av f-gaser. De med höga GWP-värden får ett förbud enligt en viss tidplan:

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Vad är F-gaser?

Fluorerade växthusgaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De utgör bara totalt 2 % av alla växthusgaser i EU men de har en mycket större potential att värma upp atmosfären än koldioxid.

De flesta f-gaserna har en hög GWP-faktor (Global Warming Potential = global uppvärmningsfaktor). GWP-faktorn används för att jämföra olika gaser och anger hur mycket ett kilo av växthusgaser påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. F-gaserna har en faktor mellan 120 och 22 200.

F-gaserna kan delas in i tre grupper:

• HFC-föreningar (fluorkolväten)

• PFC-föreningar (perfluorkarboner)

•SF6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

F-gaserna har inte några ozonnedbrytande egenskaper. De har därför utvecklats och använts för att ersätta många av de ämnen som bryter ner ozonlagret och som fasades ut genom Montrealprotokollet, bl.a. klorfluorkarboner (CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) .

Idag är det möjligt att ersätta f-gaserna helt eller delvis med alternativ som är säkra och minst lika energieffektiva. Det gäller inom nästan alla områden. Ändå finns det bara ett fåtal åtgärder för att undvika användning av f-gaser.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne