Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Utvärdering av strandskyddsregler

25 februari 2013
Möjligheten att bygga nära ständer ska stimulera landsbygdens utveckling. Foto: Ulf Söderlund.
Reglerna verkar tillämpas olika, och får olika effekt i landets kommuner. De ska främja utvecklingen i landsbygdsområden med mycket stränder, men frågan är hur det fungerar. Naturvårdsverket och Boverket ska utvärdera och justera.
Regeringen har fått indikationer på att det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010 inte har fyllt sitt syfte. Det har tillämpats olika över landet, och tillämpningen har lett till oavsedda effekter.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Miljöbalken 7 kapitlet, paragraf 13

Strandskyddsområde

Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.

Strandskyddet syftar till att långsiktigt:

1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och

2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag (2009:532).

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne