Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus

10 december 2013
Nu har rapporten om tillgänglighetsinventering av flerbostadshus kommit. Rapporten, 2013:24, innehåller en uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner.
Utgångspunkten för delmål 3 är att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen och därmed också ett ansvar för att det finns tillgängliga bostäder för kommuninvånarna. För att kommunen ska kunna ta detta ansvar behöver de kunskap om tillgängligheten i bostadsbeståndet. Det finns dock inga lagkrav om att kommunen ska inventera tillgängligheten i beståndet av flerbostadshus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Rapporten som ska hjälpa och inspirera dig med inventering av tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Illustration: Boverket.
FAKTA Delmål

Under åren 2011-2016 arbetar Boverket med fem delmål inom strategin för funktionshinderpolitiken.

Delmål 3 handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.

De övriga delmålen är
Delmål 1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs.
Delmål 2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
Delmål 4. Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
Delmål 5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne