Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny F-gasförordning skjuts fram

29 augusti 2013
Förslaget att luftluftvärmepumpar inte får levereras förfyllda utan måste fyllas på plats upprör flera leverantörer. Foto: Thord Sköldekrans
Arbetet med en ny F-gasförordning pågår för fullt. Förslaget har behandlats i Europaparlamentets kommittéer men ännu har inga beslut tagits. Heta diskussioner gör att ikraftträdandet skjuts fram.
I november förra året presenterade EU kommissionen ett förslag till en ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser). Förslaget innebär skärpta krav på f-gaser för att minska utsläppen som ökat kraftigt sedan 1990. Intresset för det nya förslaget är stort och en del av diskussionerna har varit högljudda.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Kort om kraven

Förslaget till ny förordning innehåller många nyheter, nedan följer några:

  • F-gaser med höga GWP-värden förbjuds.
  • F-gaser med medelhöga GWP-värden fasas ut enligt en tidplan.
  • Luft-luftvärmepumpar får inte levereras förfyllda utan måste fyllas på plats.
  • Förbud efter 2020 att vid service- och underhållsarbeten använda köldmedier med GWP-värde >2500 för system som fylls med mer än 5000 kg CO2 ekvivalenter.
  • Krav på utbildning och certifiering för samliga köldmedier.
FAKTA Kort om f-gaser

F-gaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De har en stor potential att värma upp atmosfären, GWP-faktorn (global uppvärmningsfaktor) är ofta hög.

De kan delas in i tre grupper:

  • HFC-föreningar (fluorkolväten)
  • PFC-föreningar (perfluorkarboner)
  • F6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

De har inga ozonnedbrytande egenskaper. De utvecklades för att ersätta ämnen som bryter ner ozonlagret, som till exempel CFC och HCFC .

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne