Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Måste en luftsluss eller trapphall ha kontinuerligt luftflöde?

9 april 2013
Måste en luftsluss eller trapphall ha kontinuerligt luftflöde?
Att dra fram ventilationskanaler till den här typen av små utrymmen kan ofta vara lite omständligt. Både till- och frånluft måste många gånger dras fram. Ofta innebär brandcellsindelningen att utrymmena måste ha brandspjäll på de kanaler som ska försörja dessa utrymmen med luft. Det innebär förhållandevis dyra lösningar med tanke på att luftslussen eller trapphallen har en begränsad yta som man bara passerar igenom under en ytterst begränsad tid. Frågeställningen är därför motiverad.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Definition av trapphall enligt TNC 95

Stängbart kommunikationsutrymme mellan trapphus och bostad eller lokal.

FAKTA Kap 6:2 Luft, Boverkets byggregler

6:21 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

FAKTA SBN 80

SBN 80 var byggreglerna som gällde under större delen av 80-talet och de innehöll mera detaljerade regler än vad dagens byggregler gör. De åberopas ofta i dag som god teknisk praxis.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne