Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vår play-tjänst fungerar för närvarande inte i Google Chrome. Vi jobbar på en lösning.

Regeringen vill halvera vissa sanktionsavgifter

14 september 2012
Regeringen föreslår att byggsanktionsavgiften sänks för många överträdelser. Foto: Ulf Söderlund.
Socialdepartementet har i en promemoria föreslagit ändringar i plan- och bygglagens samt plan- och byggförordningens regler om byggsanktionsavgifter.

Många har fått erfara att den byggsanktionsavgift som infördes med nya plan- och bygglagen, PBL, den 2 maj 2011, kan vara rejält kännbar.

Kanske mer kännbar än det var avsett, för nu har regeringen tagit fram ett förslag till förändring av förordningen med nya, i många fall, lägre avgifter.

För vissa överträdelser föreslås en halvering av avgifternas storlek. En del belopp lämnas oförändrade och det förekommer även höjningar.

Nedsättning

I promemorian föreslås även ändringar i plan- och bygglagen som innebär att dagens grunder för befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen kompletteras med en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en avgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen.

Nedsättning ska kunna ske till hälften eller en fjärdedel.

Fler förslag

I promemorian är överträdelsernas art mer differentierade och preciserade och begrepp förtydligade. Här finns även förslag till ändrad föreskriftsrätt när det gäller järnvägar och järnvägstunnlar.

Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter
;