Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya krav på boendeplanering

3 september 2012
Ny lag ska tydliggöra kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Foto: Sören Danielsson.
Det kommunala ansvaret för bostadsfrågor behöver förtydligas. Boverket har därför föreslagit att lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ersätts med en ny lag om kommunernas ansvar för boendeplanering.

Boverket har på uppdrag av regeringen sett över bostadsförsörjningslagen. Syftet med översynen var att:

  • förtydliga kommunens ansvar för bostadsförsörjningen
  • tydliggöra att boendet också är en viktig regional fråga.

Lagförslaget

I förslaget till ny lag har Boverket:

  • försökt modernisera begreppen
  • göra lagkraven tydligare
  • få en anknytning till plan- och bygglagen
  • föreslagit att ett boendeprogram tas fram varje mandatperiod
  • velat lyfta fram det regionala perspektivet
  • skapat ett verktyg för ökad tillgång till bostäder
  • förtydliga kommunernas roll
  • förtydliga länsstyrelsens roll.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne