Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Höjda krav på effektivisering

13 september 2012
Det nya direktivet ska bidra till att klimatmålet, 20 procent primärenergibesparing till år 2020, kan uppnås. Foto: Wikipedia
EU-parlamentet har nu antagit det nya direktivet om energieffektivisering.

Den 11 september röstade EU-parlamentet igenom det nya energieffektiviseringsdirektivet (EED). Sverige har nu ungefär 1,5 år på sig att anpassa den svenska lagstiftningen till det nya direktivet.

De viktigaste delarna i direktivet är följande:

  • 3 procent av de statliga byggnadernas golvyta ska renoveras varje år.
  • Energibolagen ska årligen effektivisera minst 1,5 procent av energiförsäljningen till konsumenter.
  • Alla stora företag ska energibesiktas vart fjärde år.
  • Regler för hur finansiella resurser kan användas för att förbättra energieffektiviteten.

Kraven som ställs i direktivet följs av flera alternativa metoder.

Direktivet har ännu inte offentliggjorts.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne