Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Tillgänglighet med tilltalande lösningar

5 november 2012
Utomhusmiljön är i fokus och skriften Tilltalande tillgänglighet visar på lösningar för nivåskillnader, ledstråk och kontrastmarkeringar, ramper, trappor och ledstänger.
Tillgänglighet är en funktionsaspekt som kan delas upp i delfunktioner som att kunna ta sig fram, orientera sig, sitta ned och inte snubbla.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Gångfartsgator med fredade gångzoner, ledlinjer och plats för både bilar och cyklar är ett av problemen som tas upp i skriften Tilltalande tillgänglighet.
FAKTA Innehåll i Tilltalande tillgänglighet
  • Tilltalande tillgänglighet behandlar tillgänglighet till ytor för gångtrafik på allmänna platser, dvs på gator, vägar, torg och parker.
  • Frågor som berör övergångsställen, lekplatser, ljudmiljö, skyltning eller vegetation tas inte upp i rapporten.
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne